Miljö & kvalité

Vi har verktygen för att
skapa en hållbar miljö

För oss är en varaktig och hållbar utveckling en viktig del av BTC. Vi har som målsättning att ständigt värdera vår verksamhet utifrån dess miljöpåverkan. Arbetet med miljön är en viktig del av vår vardag samt att förebygga föroreningar av mark, luft och vatten.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra medarbetares kunskaper inom området och är alltid uppdaterade inom miljölagstiftningen. Det är en självklarhet för oss att ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners för att alltid kunna använda oss av de miljövänligaste alternativen.

Vi använder oss av produkter, verktyg och maskiner som orsakar minsta möjliga miljöpåverkan. I den mån som det är möjligt använder vi oss även av nedbrytbart material och förnyelsebar energi. Miljöfarligt avfall tar vi hand om på ett regelrätt sätt. Vi arbetar för ett miljötänk inom hela vår verksamhet och omvärldsbevakar även utvecklingen av de maskiner som vi har i vår park.