Om

Vi bygger vår vision på
konkurrenskraftiga lösningar

Vår vision är att vara det marknadsledande företaget i Sverige inom rivning och markentreprenader. Vi förser marknaden med konkurrenskraftiga lösningar och det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder ett brett urval av våra specialanpassade tjänster inom de segment vi verkar. När våra kunder efterfrågar totallösningar inom våra områden är vi ett naturligt förstahandsval. Vi tror på utveckling och ser hela tiden över vårt arbete för att kunna hitta nya lösningar och förbättra våra områden. Det är lätt att anlita oss, vi anpassar oss efter era önskemål och ser varje arbete som unikt.

Samarbetspartners

BTC samarbetar med ett flertal företag. Några av dem är Galären, PEAB, Skanska och NCC.

www.galaren.se
www.ncc.se
www.skanska.se
www.peab.se